bAR Arquitectura i Disseny. Serveis integrals d’arquitectura, interiorismei disseny industrial.