bAR Arquitectura i Disseny. Serveis integrals d’arquitectura, interiorismei disseny industrial.

Mercat de les Flors Theater

Manresa.pages

Municipal theater complex

En els antics pavellons del Palau de l’Agricultura de la Fira Universal de Barcelona de l’any 1929, posteriorment utilitzats com a mercat de flors a l’engròs, i més tard com a magatzems municipals, l’any 1987 es rehabilita el primer pavelló com a teatre municipal amb el nom de Mercat de les Flors, més endavant l’anomenada Sala Maria Aurèlia Campmany, instal·lació de referència del teatre i la dansa contemporanis. Després de diverses intervencions de millora en aquest teatre, l’any 1990 se’ns encarrega l’ampliació amb la sala B, després anomenada Ovidi Montllor, en un pavelló adjacent a la sala principal. Aquesta sala, pensada per a un ús polivalent, es projecta com una capsa que permet espectacles de petit format, especialment de dansa. És a l’any 1992, per encàrrec de l’Ajuntament, quan projectem un nou edifici, entre les sales Maria Aurèlia Campmany i la Ovidi Montllor, amb una nova sala a la italiana i amb tots els serveis necessaris per a tot el conjunt. Aquest projecte també inclou l’espai exterior amb una plaça graonada per a espectacles a l’aire lliure. Finalment, aquest projecte no es porta a terme i és on actualment, en aquest espai, hi ha el nou Institut del Teatre.

Location

Barcelona 1989-1993

Area

6.500 m2

Client

IMBE-Ajuntament de Barcelona

Structure

Robert Brufau, architect

Engineering

Joan Briz and Joan Lluís Fumadó, architects

Photography

Pep Àvila