bAR Arquitectura i Disseny. Serveis integrals d’arquitectura, interiorismei disseny industrial.

L’Auditori room 4