bAR Arquitectura i Disseny. Serveis integrals d’arquitectura, interiorismei disseny industrial.

La Llotja d’Ur

Llotja d’Ur logo
Llotja d’Ur render 4
Llotja d’Ur render 2
Llotja d’Ur render 6
Llotja d’Ur emplaçament
Llotja d’Ur distribucio

Complex residencial de 22 habitatges unifamiliars adosats a la Cerdanya francesa

El complex residencial La Llotja d’Ur es troba a l’entorn sud-est de la població d’Ur, a la Cerdanya francesa.

En l’actualitat, el solar, ja urbanitzat i parcel·lat, està format per 11 parcel·les d’aproximadament 850 m2 de formes irregulars que s’adapten a la distribució que proposa l’urbanització i a l’orografia del lloc. Les propostes pretenen trobar l’equilibri entre paisatge, sostenibilitat, l’ús residencial i l’entorn immediat. Els nous habitatges estan pensats com a segona residència, amb espais oberts i jardins en totes les unitats. El projecte proposa diverses tipologies d’habitatge i en tots els casos amb jardí. La lleugera pendent del solar permet que tots els habitatges disposin de bones vistes i assolellament.

Amb la voluntat i el compromís de fer una arquitectura eficient i sostenible, les construccions es plantegen amb sistemes prefabricats, que permeten ser més respectuosos amb el lloc i el planeta, millorar el terminis d’execució i el seu cost. Alhora possibilita la seva execució tots els mesos de l’any, també en els mesos d’hivern.

Situació

Ur, França 2021

Sup.

10.500 m2

Client

Privat

Disseny gràfic

Enric Jardí