bAR Arquitectura i Disseny. Serveis integrals d’arquitectura, interiorismei disseny industrial.

Basal Space

Basal Space 4
Basal Space 5
Basal Space 6
Basal Space 0

Centre d’ E-Sports, Realitat Virtual i cinemes

Mollet del Vallés és una població de més de  50.000 habitants situada a 20km de Barcelona. Amb llarga tradició agrícola i un teixit industrial molt potent, també té una llarga tradició cultural i disposa de bons equipaments com la biblioteca Can Mula, el Museu Abelló o el Teatre Municipal. Entre l’Ajuntament i el Mercat, a la Plaça Major, el local a reformar forma part d’aquest conjunt d’edificacions construïdes a finals dels anys 80 i caracteritzats pels seus volums cúbics.

El projecte del Basal Space a Mollet del Vallès suposarà la reactivació de l’activitat d’oci de qualitat al nucli de la ciutat. A un local de grans dimensions, situat a la Plaça Major, on actualment hi ha unes sales de cinema en desús, es planteja la seva reforma i ampliació per transformar l’espai en un referent per cinèfils, aficionats als E-Sports i a les activitats de realitat virtual i simulació. El projecte també intervé a l’espai exterior, a la plaça adjacent i al mateix nivell del local amb usos previstos de restauració.

Un cub ‘quasi virtual’, símbol de les activitats 3D que es desenvolupen al  centre, amb estructura alàmbrica i de llum, emergeix de l’espai inferior com a reclam de les múltiples tasques que es realitzen sota rasant, simulant situar el complexe a nivell de planta baixa. Aquest cub, format per una malla metàl·lica, representa a escala real les dimensions del conjunt i a la vegada, des de l’interior, privatitza l’espai i separant-se dels edificis colindants, dona certa intimitat al nou centre. Des d’aquest nivell de carrer, de ciutat, una grada facilita l’accés al nivell inferior, aquesta grada a la vegada proposa i condueix a un lloc polivalent per activitats de restauració i de representació a l’aire lliure. El cub es recolza sobre un basament vegetal, que amaga els equipaments de restauració i que en planta baixa genera una zona verda, d’espècies autòctones, a un espai, avui en dia, encara dominat pel gris.

Situació

Mollet del Vallès, Barcelona 2020 - en tràmit

Sup.

3.100 m2

Client

Privat