bAR Arquitectura i Disseny. Serveis integrals d’arquitectura, interiorismei disseny industrial.

ZBM Patents&Trademarks

ZBM 1
ZBM 2
ZBM 3
ZBM 4
ZBM 5
ZBM 6

Oficines corporatives de ZBM Patents&Trademarks

Les oficines corporatives de ZBM Patents&Trademarks, situades a la Rambla de Catalunya de Barcelona, es plantegen amb espais de treball oberts i diàfans, amb taules llargues tipus bench.  Com que no disposem de la suficient alçària per col·locar fals sostre, totes les instal·lacions són vistes i el sostre es projecta amb cel·lulosa, material fono-absorbent. Els materials que intervenen són la fusta i vidre en les divisòries, paviments tèxtils i mobiliari de fusta de pi, i blanc.

Situació

Barcelona, 2019

Sup.

500 m2

Client

ZBM Patents&Trademarks