bAR Arquitectura i Disseny. Serveis integrals d’arquitectura, interiorismei disseny industrial.

Restaurant 2Y

bAR_2Y_01
bAR_2Y_02
bAR_2Y_06
bAR_2Y_09
bAR_2Y_map

Restaurant Macrobiòtic

2Y (Yin i Yang, 陰と陽): l’equilibri en el que es basa l’alimentació macrobiòtica es el punt de partida d’aquest restaurant. El local, de superfície reduïda, resol amb eficàcia la seva distribució, centrant la cuina oberta al menjador i deixant més amplis els espais dels extrems, com l’accés i el menjador familiar.  El paviment ceràmic, igual que el simbol del yin i yang, es degrada en equilibri del negre al blanc.

Situació

Barcelona, 2015-2016

Sup.

140 m2

Client

Eduard Sarrà (xef macrobiòtic)

Enginyeria

Pilmont Vitan

Disseny gràfic

Enric Jardí