bAR Arquitectura i Disseny. Serveis integrals d’arquitectura, interiorismei disseny industrial.

Cal Carboner

IMG_3301
IMG_3294
IMG_3300
IMG_3448
Untitled-4
IMG_3306
PLÀNOLS
AS BUILT 00

Cal Carboner

Cal Carboner era un edifici on havia viscut el pare del propietari. Els pobles del Pirineu poc a poc es van despoblant i l’edificació va quedar enderrocada molts anys. La nostàlgia de tornar a edificar on hi havia hagut els records d’infància del propietari fan que neixi una nova casa a Castellbò. L’habitatge té accés rodat des de planta baixa, on hi ha el carrer principal i un accés peatonal des de planta segona, on ubicarem la sala menjador i cuina. La planta primera es destina a zona de nit. El desig de la propietat és tenir un finestral directe a l’església i una bona llar de foc.  Es reutilitza pedra de l’enderroc per fer la façana, formigó tenyit amb el mateix color que les juntes de morter de calç de les edificacions existents i fusta de pi tenyit en els porticons i portes d’accés. Una de les façanes més visibles és mitgera. Com que no podem obrir-hi cap finestra, es tracta amb pedra i es deixen uns marcs de fusta simulant antics ventanals que s’han anat tapiant amb el pas del temps, mimetitzant-se amb moltes façanes de l’entorn. En resum, es tracta d’una intervenció de cosit en un poble carregat d’història medieval.

Situació

Castellbò, Alt Urgell, 2018

Sup.

265 m2

Client

Privat